SINIRSIZ SEVGİNİN KAPISI

Kaynaştırma


Çocuklar arasında kopmaz sevgi bağlarıyla, kardeşlik kaynaştırması;

Özel gereksinimli bireyler de
normal bireyler gibi
gereksinimlerini en iyi
ş
ekilde
kar
ş
ı
layacak e
ğ
itim hizmetlerinden
yararlanma hakk
ı
na sahiptirler
Özel gereksinimli bireyler de
normal bireyler gibi
gereksinimlerini en iyi
ş
ekilde
kar
ş
ı
layacak e
ğ
itim hizmetlerinden
yararlanma hakk
ı
na sahiptirler
Özel gereksinimli bireyler de
normal bireyler gibi
gereksinimlerini en iyi
ş
ekilde
kar
ş
ı
layacak e
ğ
itim hizmetlerinden
yararlanma hakk
ı
na sahiptirler
Özel gereksinimli çocuklar da normal çocuklar gibi gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak eğitim hizmetlerinden yararlanma  hakkına sahiptirler. Özel eğitim gerektiren çocukların, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmi ve özel; okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan, destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır.

 © 2014 - 2018 - Tüm Hakkı Gülpembe Ana Okulu' na Aittir.